ארכיון תגים | פרגמטיזם

פ ר ג מ ט י ז ם: העידן הבא בהתמודדות העולמית עם שינוי האקלים?

רשת בינלאומית של חוקרים, אנליסטים ומומחים העוסקים בפיתוח אסטרטגיות חדשניות בנושא התמודדות עם משבר האקלים, חברו יחד על מנת לפתח גישה חדשה שתאפשר יציאה מהקיפאון המתמשך בתהליך העולמי למאבק במשבר האקלים: Climate Pragmatism .

לשיטתם, התהליך הנוכחי, המאופיין על ידי ניסיונות חוזרים ונשנים של האו"ם להשליט פתרונות אחידים, במסגרת קפדנית ונוקשה,  נוקט בגישה שגויה. לטענתם, התהליך אינו יכול לשאת פרי מאחר והוא דורש מממשלות השקעות גבוהות והתחייבות ארוכת שנים, תוך חוסר וודאות גבוה לגבי החזר ההשקעות. המחברים קוראים "להחליף דיסק", ולאמץ גישה המבטיחה תועלות כלכליות וחברתיות ברורות, תוך עידוד גמישות, פלורליזם והעדפת פתרונות פרקטיים על פני רעיונות אידיאליסטיים שיישומם בעייתי.

במרכז הגישה, מציגים המחברים סלי פתרונות בשלושה תחומים שונים: 'חדשנות אנרגטית', 'חסינות לאירועי מזג אוויר קיצוני', ו-'הפחתת זיהום ללא חרטות'. לדבריהם, אימוץ עקרונות אלה נכון למדיניות ארצות הברית מטעמים של עצמאות אנרגטית , צמיחה כלכלית  וחוזק חברתי והם למעשה מבקשים לקדם אותם כמדיניות מובילה, במנותק מהשיח (הספקני) הסוער על נושא משבר האקלים בארצות הברית.
את המסמך המלא תוכלו לקרוא כאן.